Adatkezelési tájékoztató

A társaság tevékenysége: Nyomtatott és Elektronikus könyvek, valamint szellemi szolgáltatás értékesítése.

A weboldal üzemeltetője:

Bagdi Berta Marianna
Cím: 7 Pallarup Crescent, Ellenbrook, Ausztrália
Adószám, ABN number: 41 915 840 053

 
Bagdi Berta Marianna adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magán adatait, akik a kft részére személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, röviden GDPR) 2016/679 rendelet 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

A Weboldal üzemeltetőjének adatai:

Cégnév: Berta Marianna Bagdi
Székhely: Perth, Ausztrália
Weblap: www.bertimbagdi.com

Kapcsolattartás:
Telefon: +61 487 178 959
E-mail: bertimbagdi@gmail.com

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elektronikusan a fent megadott e-mailcmen megteheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 20 napon belül küldjük az Ön által megjelölt címre. Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

1. Berti M Bagdi ügyfeleinek adataihoz hozzáférnek:

A weboldal üzemeltetője:
Berti M. Bagdi

A weboldal tárhelyszolgáltatója (hosting):
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cím: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em 241.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42

A weboldal fejlesztője:
Cégnév: Czeizer Zsolt e.v.
Cím: 9027 Győr, Mártírok útja 40.
Adószám: 68213295-1-28

A weboldalt üzemeltető cég könyvelője:
NÉV: Bagdi Berta Marianna
Cím: 7 Pallarup Crescent
Adószám: 41 915 840 053

A feliratkozás vagy megrendelés során megadott adatokat a “kifejezett törlési kérésig” tároljuk! Mivel már egyszeri megrendelés esetén is automatikus hozzáférés jár a weboldalon található zárt tartalmakhoz, ezért egyszeri megrendelés esetén az adatok tárolásra kerülnek.

2. Milyen adatokat kérünk, tárolunk, és mi történik azokkal?

 • A szerver biztonsága érdekében a látogatók IP címét (szerverlogok). Ezeket az adatokat 24 óra elteltével töröljük
 • Hírlevélre történő feliratkozáskor: Kezelt adatok: név, e-mail cím
 • Kiadványok megrendelésekor: Kezelt adatok: név, e-mail cím, a számlázáshoz szükséges adatok
 • Személyre szóló kiadványok (pl. online tanácsadás) megrendelésekor: Kezelt adatok: név, e-mail cím, a számlázáshoz szükséges adatok

Ezen adatok közül a születés helyét és idejét, online tanácsadás esetén a feltett kérdést kizárólag Berti M. Bagdi kezeli, és a megrendelés teljesítése után törli azokat.

Az XY Kft adattárolásából leiratkozni a minden hírlevél alján lévő LEIRATKOZÓ linkre kattintva lehet, illetve kérésre Berti M. Bagdinak írt emailben: bertimbagdi@gmail.com

Leiratkozás után minden adat VÉGLEGESEN és VISSZAVONHATATLANUL törlésre kerül.

Leiratkozás után, a leiratkozottak számára az oldal   egyes funkciói már nem érhetők el – a korábbi megrendeléseiket sem tudják letölteni, azok újbóli letöltésének lehetőségét – minden tárolt adat törlése miatt – már nem tudjuk biztosítani.

3. Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 • A www.bertimbagdi.com szolgáltatásainak igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 • Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenységet folytatunk;
 • Az ügyfelek megrendeléseit teljesítjük;

4. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.
 • kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 • szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 • Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, Online regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

5. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük.

A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

6. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

7. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Is It the next Da Vinci Code?

The Dance of the Souls will be launched soon.

Ez az oldal sütiket használ annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető legjobb élményt nyújtsa. Bővebben »